خانه / اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

  1. سرشماری از اهالی ورزش شهرستان و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و دقیق از آنها برای برنامه ریزی بهتر
  2. تشکیل کمیته ها و گروه های تخصصی ورزش به تفکیک رشته ها و موضوعات مختلف ورزشی (اتاق فکر)
  3. برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات ورزش و تندرستی در سطوح عمومی و تخصصی برای علاقمندان
  4. تربیت و آماده کردن نیروهای مستعد و متخصص در زمینه فعالیت های مختلف ورزشی (زمینه کسب تجربه)
  5. برگزاری مراسم هایی مانند مراسم تجلیل از اهالی ورزش و همایش های علمی ورزشی و غیره
  6. ایجاد نشاط و سلامتی در جامعه همراه با تشویق عمومی مردم برای ورزش همگانی و مداوم
  7. بسترسازی لازم برای اشتغال زائی اهالی ورزش با پیاده سازی روش های نوین اقتصاد ورزشی

 

توجه : با تشکیل کمیته ها و کار گروه های مختلف تحت اتاق های فکر اهداف و برنامه های دیگر نیز در ادامه اضافه خواهد شد.