خانه / فرم عضویت افتخاری

فرم عضویت افتخاری

قطعا برای هر گونه برنامه ریزی هدف دار نیاز به داشتن آمار و ارقام دقیق و کامل می باشد پس با معرفی مشخصات ورزشی خود در بزرگترین بانک اطلاعاتی اهالی ورزش شهرستان گنبد مشارکت کرده تا در کنار هم برای ارتقاء و پیشرفت جایگاه ورزش گنبد تلاش کنیم.نامنام خانوادگیمحل تولدتاریخ تولد

(نمونه : 1364/1/1)گروه

پیشکسوت ورزشیمربی ورزشیداور ورزشی

ورزشکارهوادار ورزشیمسئول ورزشی

اهالی رسانهرشته تربت بدنیغیره

رشته یا رشته های ورزشیشغل و تخصص های غیر ورزشیرشته و تحصیلات دانشگاهیاستان و شهر محل سکونتشماره های تماس

 

 

برای مشاهده اسامی اعضای افتخاری که پیش از این اطلاعات ورزشی خود را در بانک اطلاعاتی انجمن به ثبت رسانده اند ، کلیک نمایید