خانه / معرفی کمیته ها

معرفی کمیته ها

فاز اول :

  • کمیته آمار (جمع آوری و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به اهالی ورزش اعم از پیشکسوتان و مربیان)
  • کمیته اماکن (کمک به حل مشکلات و محدودیت های امکان ورزشی و افزایش تعداد این اماکن)
  • کمیته هواداران (سازماندهی هواداران ورزشی و برنامه ریزی های مختلف برای این گروه پرجمعیت)
  • کمیته رسانه (بهره گیری و یاری گرفتن از اهرم قدرتمند اهالی رسانه در مسیر تحقق اهداف انجمن)

فاز دوم :

  • کمیته مالی (مدیریت و مراقبت از کلیه اموال انجمن و رسیدگی به مسائل حسابداری و حسابرسی)
  • کمیته پزشکی (تشکیل گروهی از پزشکان مختلف و ورود به مسائل سلامتی و تندرستی در ورزش)
  • کمیته آموزش (سازماندهی و کمک به ایجاد بستر آموزش علمی و صحیح در زمینه ورزش و تندرستی)
  • کمیته حقوقی (آشنا کردن و آگاهی دادن به اهالی ورزش از مسائل حقوقی مربوط به حوزه ورزش)
  • کمیته کارآفرینی (اشتغال زائی اهالی ورزش و پیاده سازی ایده ها و طرح های کارآفرینی در ورزش)