خانه / فعالیت ها

فعالیت ها

فعالیت های انجمن در سال ۱۳۹۸

سال عنوان موضوع فعالیت
۱ ساماندهی سالن شمشیربازی گنبد
۲ طرح درخت کاری در اماکن ورزشی گنبد
۳ ساماندهی استادیوم فوتبال تختی گنبد
۴ طرح ورزش صبحگاهی در اماکن عمومی
۵ ساماندهی آکادمی ژیمناستیک گنبد
۶ – – – – – – –
۷ – – – – – – –
۸ – – – – – – –
۹ – – – – – – –
۱۰ – – – – – – –