بخش عضویت افتخاری انجمن برای اهالی ورزش گنبد بصورت اینترنتی فعال شد

جامعه ورزش گنبد

بخش عضویت افتخاری انجمن مردم نهاد با هدف سرشماری جامعه ورزش شهرستان گنبدکاووس در کلیه رشته های ورزشی و همچنین برای علاقمندان و هواداران ورزشی در سایت رسمی انجمن فعال گردید.

سرشماری از اهالی ورزش شهرستان گنبد یکی از اهداف پیش بینی شده انجمن مردم نهاد همیاران ورزش و تندرستی می باشد که با همکاری اهالی ورزش منطقه بصورت خودجوش انجام خواهد شد.

ادامه نوشته »

درخواست کتبی حمایت از انجمن به شهرداری و فرمانداری گنبد ارسال گردید

شورا و شهردار گنبد

با توجه به اینکه یکی از سازمان های دولتی که می تواند از سازمان های مردم نهاد حمایت داشته باشد شهرداری می باشد تصمیم بر آن شد که در شروع کار انجمن جهت راه اندازی دفتر کار بعد از درخواست به شورای شهر طی نامه های مجزا درخواست حمایت به شهرداری و فرمانداری گنبدکاووس نیز ارائه گردید.

بعد از نامه به فرمانداری گنبد ، اهداف و برنامه های انجمن با استقبال آقای کریمی فرماندار و آقایان دستمرد و شیبک معاونین محترم فرمانداری مواجه شد و بلافاصله نامه فرمانداری به شهرداری گنبد با محتوای حمایت از این انجمن جهت راه اندازی دفتر کار صادر و ارسال گردید.

ادامه نوشته »

جلسه معرفی انجمن با اعضای شورای شهر گنبد برای درخواست حمایت برگزار شد

جلسه همیاران ورزش با اعضای شورای شهر

عصر روز شنبه ۷ بهمن ماه در پایان یک روز کاری چند تن از همیاران ورزش با کلیه اعضای شورای شهر گنبد جلسه ای را با عنوان معرفی انجمن و برنامه های آن در محل صحن شورا برگزار کردند.

این نشست صمیمی با توجه به موضوع معرفی انجمن با استقبال پرشور اکثریت اعضای شورا روبرو شد و در پایان جلسه به طور شفاهی قول مساعدت و حمایت شورا از این انجمن بیان و نامه کتبی از طرف انجمن با عنوان مساعدت برای تجهیز و تامین دفتر کار انجمن تقدیم شورا گردید.

ادامه نوشته »